Blog Details

 • Home
 • Digitālā mārketinga stratēģija. Ko tas nozīmē?
gilingers September 1, 2020 0 Comments

Digitālā mārketinga stratēģija. Ko tas nozīmē?

Bieži vien ir dzirdēts lietojam jēdzienu: “Digitālā mārketinga stratēģija”. Savā praksē esam saskārušies ar ļoti daudzviedīgu risinājumu klāstu, kas tiek piedāvāts kā klienta mārketings. Tie ir gan mūsu pašu izstrādātie piedāvājumi, gan citu aģentūru kolēģu risinājumi, gan arī pašu klientu izstrādātie varianti. Protams, starp tiem ir brīnišķīgi un pat izcili veidoti mārketinga procesi, bet nereti ir arī tādi, ko grūti nosaukt par mārketingu. Šajā rakstā mēģināsim skairot, ko nozīmē digitālā mārketinga stratēģija un kā izskatās aktivitātes bez stratēģijas.

Daži vārdi par mārketingu vispār

Mārketings, kā vispārināts jēdziens un akadēmiskas izpētes disciplīna ietver sevī ļoti daudz dažādas apakšnozares. Dažas no tām tiek uztvertas pat kā atsevišķas, pašpietiekamas nozares. Precizitātes labad jāsaka, ka akadēmiskā izpratne par mārketingu iepaliek tam, kā tā struktūru un uzbūvi uztver nozares viedokļu līderi šodien. Piemēram, tradicionāli mārketingā zīmolvadībai atvēl trešās šķiras lomu iekļaujot reklāmas apakšnozarē. Tai pašā laikā, Volijs Olinss grāmatā “Par zīmolu” skadri norāda, ka šodien zīmols nav tikai grafiskais standarts un identitāte, bet gan visaptverošs process, kurā iekļaujas gan saziņa ar klientu, gan saziņa ar darbiniekiem, kas kopsummā ar vizuālo identitāti veido uzņēmuma tēlu. Respektīvi, zīmolvadība šodien kļūst par sinonīmu pašam mārketingam. Atšķiras arī akadēmiskā izpratne par mārketingu ASV un Eiropā. Ja Ziemeļamerikas kontinentā vairāk tiek runāts par mārketingu kā komunikāciju, tad Eiropā mārketings tiek uztverts saistībā ar līdzekļiem, kas to nodrošina. Tas par ko vienisprātis ir visas “karojošās” puses ir tas, ka

mārketings balstās uz pareizu datu segmentāciju.

Kādēļ mārketingā nepieciešama datu segmentācija?

Būtībā uz šo jautājumu esam atbildējuši rakstot par to, kāpēc lietot Google Analytics. Savukārt, papildinot jau teikto, varētu apgalvot, ka digitālā mārketinga stratēģija balstās datu segmentācijā. Esm jau iepriekš esam rakstījuši arī par pircēja ceļu, kā konstruēšana nav iedomājama bez datiem. Lai izveidotu vērtīgu pircēja pieredzi tā ceļā no iepazīšanās fāzes līdz pirkumam, ir nepieciešams segmentēt plūsmu pēc pārdošanas piltuves stadijām, rīcības šajās stadijās un nodrošināt nākamo pieredzi, kas būtu līdzvērtīga dabiskai pieredzei. Tieši šis šķietamais dabiskums ir augstākā meistarības pakāpe mārketingā.

Stratēģija ir plānojums, kas nodrošina subjekta virzību pieredzes gūšanā atrodoties uz pircēja ceļa.

Ja šādas stratēģijas nav, tad darbības veidojas haotiskas un bezmērķīgas, kā rezultātā mārketinga aktivitātes ir dārgas, maz efektivas un neveido pievienoto vērtību.  bet digitālajam mārketingam ir liela priekšrcība iepretī tradicionālajam.

Reāls piemērs no dzīves “kā darīt nevajag”

Aplūkosim kādu modes zīmolu, kas kā uzņēmums ir salīdzinoši jauns un pastāv kopš 2017. gada.  Tā mājaslapa atrodas uz .lv domena un ir veidota tikai angļu valodā, kas nav pienācīgi adaptēta meklētājprogrammām. Atverot to, kā pirmais parādās interneta veikals. Zīmols ražo sieviešu apavus, kuru vērība ir robežās no 240 līdz 450 eiro un liecina par to, ka potenciālā patērētāja ienākumi ir klasificējami kā “vidēji +”. Komunikācija sociālajos tīklos Facebook un Instagram notiek angļu valodā, kas liecina par vēlmi orientēt mārketingu starptautiskā tirgū.

Kādas tad ir problēmas?

 1. .lv domens piemērotāks ir Latvijas tirgum, nevs straptautiskajam.
SEO audita rezultāti | Digitālā mārketinga stratēģija
SEO audita rezultāti | Digitālā mārketinga stratēģija
 • Mājaslapai ir vismaz 6 būtiskas SEO (Search engine optimization) kļūdas.
 • Pašai mājaslapai ir nepieciešamas valodu versijas, lai tiešāk uzrunātu patērētāju un komunicētu ar to tam ierastajā valodā.
Instagram un Facebook satura salīdzinājums | Digitālā mārketinga stratēģija
Instagram un Facebook satura salīdzinājums | Digitālā mārketinga stratēģija
 • Facebook komunikācija tiek veikta ar Instagram saturu, kas ir neatbilstošs pirmajam un nenodrošina kvalitatīvu saziņas procesu, kas elementāri parādās salīdzinot iesaistes līmeni.
 • Facebook profilam ir vairāk kā 11K sekotāju, kuri iegūti ar konkursu palīdzību. Rezultātā regulārās ziņas ir ar ļoti zemu iesaisti un organisko izplatību.

Risinājumi konkrētajā gadījumā

 • Šajā gadījumā, starptautiskai komunikācijai būtu vērtīgāk izmantot .eu vai .com domenus, vai uz .lv domena esošai lapai ieviest papildus valodu versijas.
Iegūtā apmeklējuma plūsma | Digitālā mārketinga stratēģija
Iegūtā apmeklējuma plūsma | Digitālā mārketinga stratēģija
 • Mājaslapa ir adaptējama meklētājprogrammām, lai nodrošinātu kvalitatīvākus orgniskos SERP (Search Engine Results Pages) rezultātus un zemākas PPC (Pay-per-click) izmaksas. Šobrīd galvenā plūsma uz mājaslapu tiek nodrošināta no sociālajiem tīkliem, kas liecina tieši par to, ka SEM (Search engine marketing) netiek pienācīgi izmantots.
 • Uzņēmumam nepieciešama zīmola kampaņa, kas veicinātu tā atpazīstamību.
 • Ir nepieciešams pielāgot saturu katram komunikācijas kanālam.
 • Ņemot vērā to, ka galvenā auditorija, kas lieto Instagram ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas nav pietiekoši maksātspējīga atbilstoši preces vērtībai, ir visai apšaubāma izvēle kā galveno kanālu izmantot šo vietni. Drīzāk tas ir dublējams ar Facebook.

Kā izpaužas digitālā mārketinga stratēģija?

Balstoties uz esošo piemēru apskatīsim to, kas ir digitālā mārketinga stratēģija, jeb visa augšminētā plānojums. Kā jau plānojums, tas ir loģisks un secīgs, bet lai to veiktu ir nepieciešams izvirzīt mērķi sasniegšnai. Šinī gadījumā mēs piedāvājam uzsākt zīmola tēla veidošanu atbilstoši nišas mērķauditorijai, padarot to savu potenciālo patērētāju acīs iekārojamu. Tam ir nepieciešamas noteiktas vērtības, par kurām šis zīmols iestājas. Balstoties uz šīm vērtībām ir veidojams Satura mārketings, bet tehniski nākamie soļi ir sekojoši

 1. Nepieciešams sakārtot vietu, kur notiek visa e-komercija – mājaslapu.
 2. Nepieciešama mērķauditorijas noteikšana un pātērētāja profila izveide, kas nosaka arī galvenos komunikācijas kanālus un saziņas formu.
 3. Tālāk tiek aktivizēta zīmola kampaņa.
 4. Pārdošanas piltuves Izpētes stadijas nodrošināšanai jāaktivizē Maksas klikšķu mārketings.
 5. Paralēli jāaktivizē leģitīmu datu ievākšana, lai uzsāktu E-pastu mārketingu.
 6. Visas augstākminētās darbības jābūvē tā, lai virzītu interesentu uz pirkuma stadiju ieskaitot Atkārtotā mārketinga izmantošanu.
 7. Jāveic saziņa ar jau esošajiem pircējiem, lai nodrošinātu atkārtotu pirkumu.

Daudzas precīzākas atbildes varētu sniegt Google Analytics datu masīva analīze, kurā noteikti var saskatīt tieši tos pašus secinājumus, ko jau vispārināti esam apskatījuši. Tagad, kad ir skaidras darbību virsotnes, atliek plānot detalizētas darbības, lai nodrošinātu mārketinga plānu, bet tas jau ir taktisku uzdevumu risinājums. Šādi plānojamas ir ikvienas kampaņas, neatkrīgi no nozares vai budžeta, pretējā gadījumā resursi tiek nelietderīgi tērēti un nesniedz maksimālo atdevi. Ja Jūs interesē šāda plāna izveide un tā tehniskā risinājuma nodrošināšana, ieskaitot satura ražošanu, nekavējoties sazinaties ar mums.

 

Saistītie raksti, kurus iesakām par šo tēmu:

5 iemesli, kāpēc lietot Google Analytics

Pircēja ceļa konstruēšana ir mūsu ikdiena

SEO audits un pielāgošana

Digitālā mārketinga efektivitāte RMMT uzņemšanā

Sociālo mediju statistika: TOP 12 2018 (Papildināts)

Leave Comment