Blog Details

  • Home
  • Pircēja ceļa konstruēšana ir mūsu ikdiena
gilingers September 5, 2020 0 Comments

Pircēja ceļa konstruēšana ir mūsu ikdiena

Iepriekšējos rakstos atļāvāmies skaļi apgalvot, ka zinām to, kas ir Virālais mārketings un skaidrot to, ka Video ir tikai satura forma, nevis mārketings. To visu darījām balstoties uz mūsu ikdienas darbu, kas ir pircēja ceļa konstruēšana. Šī termina pamatā ir klienta pieredze kuru 1898. gadā aprakstīja Elias St. Elmo Luis (1872 -1942), liekot pamatu AIDA pārdošanas piltuvei. Digitālajā pasaulē ir ļoti svarīgi tas, kā šī pieredze tiek konstruēta.

 

Digitālais mārketings pretstatā tradicionālajam mārketingam

Tradicionālajā mārketingā pastāvējā divas tā formas: (1) pasīvais un (2) agresīvais. Pasīvais mārketings lielākoties balstījās uz lieliem reklāmas un sabiedrisko attiecību izdevumiem. Drukātajiem bukletiem, vides reklāmu un dārgiem raidlaikiem TV un radio. Galvenā ideja – tērēt līdzekļus, lai ar salīdzinoši nelielu pārdošanas komandu iegūtu klientu plūsmu. Tam pretējs ir agresīvais mārketings. Tajā nauda tika ieguldīta pārdevēju kolektīvā, kas nodarbojās ar tiešo pārdošanu. Pārdevēji atrada klientu, veica pārdošanu un uzturēja attiecības ar to, nodrošinot atkārtotus pirkumus. Pirmo variantu biežāk izmantoja mazumtidzniecībā, bet otro B2B sektorā.

Digitalizācija pilnībā mainīja mārketingu, bet galvenokārt tieši mazumtirdzniecības un pakalpojumu sektorā, jo digitālie kanāli piedāvā augstāku efektivitāti, zemākas izmaksas un precīzāku monitoringu mārketinga procesam, bet pats svarīgākais – tā elementus var daudz efektīvāk savirknēt veidojot klienta pieredzi. Tieši ši pieredzes veidošana arī ir pircēja ceļa konstruēšana.

Pircēja ceļa konstruēšana ar pastaigas elementiem

Ikviens mārketeris zin par Pārdošanas piltuves eksistenci un pat iespējamās sastavdaļu variācijas tai, bet izpratne par iespejamo klienta pieredzes konstruēšanu piemīt ne kuram katram. Lai būtu šī pieredze, ir nepieciešama precīza izpratne par dažādu digitālā mārketinga rīku pielietojumu attiecigajā posmā, atbilstoša satura veidošanu un pārejas veidošanu uz nākamo posmu. Digitālajā pasaulē ir radušies tik daudz rīku, ka pircēja ceļa konstruēšana pieļauj sava veida virtuālas pastaigas procesu no viena satura pie otra, līdz klients pieņem atbilstošu lēmumu.

Piemēram, mūsu aprakstītais Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma veiksmes stāsts ir veidots tieši balstoties uz noteiktu pircēja ceļa arhitektūru. Tika ņemtas vērā iepriekšējās iestrādes. Savienoti ārpustīkla un tīkla pasākumi līdu vākšanai. Atlasītas mērķauditorijas un veidotas zīmolu, produktu un retārgetinga kampaņas. Organizētas e-pastu izsūtnes un pat SMS kampaņas. Nemitīgi analizēti dati un veiktas korekcijas. Tas viss rezultējās ar aprakstīto panākumu – 31% mazāki izdevumi, 32% pieteikumu pieaugums.

Kas jāņem vērā konstruējot pircēja pieredzi

Pircēja pieredze tik tiešām ir konstruējama. Mārketeris vai mārketeru komanda var būt šīs pieredzes arhitekti. Lai to paveiktu, pamatā ir nepieciešamas divas lietas:

  1. Tehniskās zinšānas par digitālā mārketinga rīkiem

  2. Teorētiskās zināšanas par pircēja uzvedību

Tehniskās zināšanas ir tās, kas saistās ar digitālā mārketinga rīku vadības paneļu lietošanas prasmi, reālu kampaņu konstruēšanu utt. Tās varbūt ir tehniski ietilpīgas zinašanas, bet savā būtībā ir viegli apgūstamas. Sarežģītāk ir ar zinšāšanām par pircēja uzvedību, kas palīdz veidot gan saturu kampaņām, gan virknēt tās vienu pēc otras. Tur ir ierindojama gan vizuālā komunikācija, gan komunikācijas teorijas vispār, psiholoģija, paaudžu teorijas un daudzas citas. Tieši tās ļauj maksimāli izmantot tehniskās zinšanas un panākt augstu efektivitāti pircēja ceļa konstrukcijai, kas ir mūsu ikdiena.

Vēlies uzzināt ar kādiem instrumentiem konstruējam Pircēja ceļu? Apskati šo!

Leave Comment