Blog Details

  • Home
  • Ilze Tenase: Mājaslapas lietojamība skaitļos
gilingers December 4, 2018 0 Comments

Ilze Tenase: Mājaslapas lietojamība skaitļos

Šī gada 26. jūlijā, Rīgā, K.K. fon Stricka villā norisinājās žurnāla Kapiltāls veidota konference Marketing Shake. Kopumā, visas dienas garumā uzstājās 13 nozares pārstāvji ar saviem iedvesmas, pieredzes, pētījumu un citiem stāstiem. Lietojamības (UX) speciālistes Ilze Tenases ziņojumā galvenā tēma bija  mājaslapas lietojamība, kas balstījās viņas pašas un kolēģu veiktajā pētījumā.

 

Atvērtie meklēšanas lauki mājaslapā 

Pastāv jautājums, vai atvērtos meklēšanas laukus  lieto tikai datoru lietotāji, vai to dara arī izmantojot mobilās lietotnes? Izpētot mājaslapu ar 100’000 unikālajiem lietotājiem mēnesī , tika konstatēts, ka līdz ar viedtālruņa popularitāti ir mainījusies mājaslapas lietojamība. Šobrīd, atvērtā meklēšanas lauka lietošana notiek vielīdzīgi izmantojot gan datoru, gan mobilo lietotni, kas netika novērots vēl pirms neilga laika.

Pētot meklēšanas rezultātu pieprasījumus preču tirgotāja mājaslapā ar 300’000 unikālajiem lietotājiem, tika konstatēts, ka biežāk meklēšanas ieraksti saistās ar precēm, kas nav sortimentā. Līdz ar to, katram mājaslapas īpašniekam vajadzētu izpētīt uzkrātos datus un izanalizēt tos. Iespējams, tas var pavērt ceļu uz jaunu piedāvājumu,  vai arī pielāgot meklēšanas rezultātus ar alternatīvu preci.

Mājaslapas lietojamība veicot autorizāciju tajā

Ilze Tenase uzstājas žurnāla Kapitals konferencē Marketing Sheke ar ziņojumu Mājaslapas lietojamība skaitļos (2018. gada 26. jūlijs)

Interesanti rezultāti atklājās pētot apmeklētāju autrizācijas paradumus. Pirmajā gadījumā tika apskatīta mājaslapa ar 350’000 unikālajiem lietotājiem un 5’000’000’000 klikšķu gadā. Šajā lapā tiek izmantotas trīs autorizācijas metodes: (1) parastā, ar e-pastu un paroli, (2) ar bankas autorizācijas piekļuvi un (3) EiD karti. Tas, kas šai lapai nav ieviests, nav reģistrācijas ar sociālajiem tīkliem. Pētījuma rezultātā atklājās, ka populārākā autorizācijas metode ir parastā – ar e-pastu un paroli. Nākamā, pēc popularitātes ir ar bankas autorizāciju, kas pamazām pieaug līdz ar tās ērtumu. Savukārt, EiD karte ir  vismazāk lietotā. Iespējams, ja butu sociālo tīklu autorizācijas metode, tad tā varētu būt pats populārākais veids.

Tika pētīts arī tas, kādu ceļu uz reģistrešanos izvēlas lietotājs – (1) poga (sign in) uz reģistrācijas lapu, vai arī (2) atvērto lauku reģistrācija pirmajā lapā. Vērojot lietotāju uzvedību atklājās, ka tie nebaidās no lieka soļa (klikšķa) un biežāk izvēlas tieši pogu, nevis ieeju caur atvērtajiem laukiem.

Dalīšanās pogu lietojums

Nereti pie dažādiem rakstiem un ziņām ir redzamas dalīšanās (share) izvēlnes. Pētot mājaslapu ar  350’000 unikālo lietotāju mēnesī, kur izvēlne “dalīties” atrodas gan uzreiz aiz virsraksta, gan zem teksta, atklājās, ka izvēlne aiz virsraksta tiek lietota 2/3 gadījumu, bet lapas lejasdaļā izvietotās – atlikušo 1/3 no visām “dalīšanās”reizēm. Lai cik tas amizianti neliktos, bet mājaslapas lietojamība parāda to, ka apmeklētāji paļaujas uzvirsraksta precizitāti un saturu, īpaši neiedziļinoties raksta saturā.

Savukārt, pētot bloga tipa mājaslapu, kur “dalīšanās” poga izvietota uz slīdoša paneļa lapas labajā pusē un visu laiku ir acu līmenī, izrādījās, ka tā tika izmantota tikai 0,07% lapas apmeklējuma gadījumos. Tas pirmām kārtām saistīts ar saturu – lietotāji aktīvi dalās ar informāciju, kas ir svarīga “šeit un tagad”, un būtiski atšķiras no sociālo ziņu dalīšanās “paradumiem”. Tādēļ šo izvēlņu integrēšana pirmām kārtām ir saistīta ar saturu.

Karusēļu banneru efektivitāte

Nereti atverot mājaslapu, pirmais, ko ierauga lietotājs ir banneru kruselis ar vairākiem tematiskajiem banneriem, kuri nomaina viens otru. Pētot mājaslapu ar 200’000 unikālajiem lietotājiem mēnesī, kurā ir iestrādāts 5-cu banneru karuselis, atklājas, ka 90% lietotāju apskatīja tikai pirmos 3. Vai precīzāk ar lejupejošu dinamiku no pirmā uz pēdējo, bet atlkušie 10% sadalījās starp 4. un 5.. Tas nozīmē, ka būtībā, ja ir vēlēšanās integrēt šādu karuseli, tad  tajā jābūt ne vairāk par 3 banneriem un to eksponēšanas laiks ar noamiņas laiku jāsalāgo tā, lai nav nedz par ilgu, nedz par ātru.

Sākumā atgriezšanās poga un pirmās lapas iekārtojums 

Izpētot skrullējamu mājaslapu ar 3 līdz 4 ekrānu izmēru un analizējot 1’700’000 lapas skatījumus, sākumā atgriezšanās pogu izmantota tikai 0,07% gadījumu, kas liecina, ka tāda izvēlne netiek lietota un no tās ir jāatbrīvojas.

Pētot lietotāju uzvedību attiecībā uz pirmās lapas iekārtojumu, tika izvēlētas divas dažādas mājaslapas ar “vienas lapas” formu, kas atšķīras ar to, ka: (1) dizains, kas aizpilda precīzi visu ekrānu un satur “aicinājuma uz rīcību” pogu, lai ietu zemāk, bet (2) no apakšas nedaudz parādīja jau nākamā ekrāna daļu, tādējādi nepārprotami demonstrējot skrullēšanas iespējas. Salīdzinot datus, tika konstatēts, ka pirmajā gadījumā tikai 6% apmeklētāju nonāca līdz apakšai, bet otrajā – 50%. Tas apliecina, ka lietotājam vēlama nepārprotama norāde uz to, ka lapa ir skrullējama, pretājā gadījumā viņam neveidojas asociācija ar to. Tādēļ lieetojamības speciāliste ieteica pirms pielāgošanas, dizainu pārbaudīt uz populārakajām ekrānu izšķirtspējām, jo dizains var atšķirties.

 

Ja arī Tev ir nepieciešama mājaslapa, kurai ir gan dizains, gan funkcionalitāte, izlasi šo!

Leave Comment