Blog Details

  • Home
  • Video mārketings. Lasi un uzzini vai tas eksistē
gilingers September 5, 2020 0 Comments

Video mārketings. Lasi un uzzini vai tas eksistē

Šajā rakstā tiks runāts par tēmu Video mārketings. Šis termins arvien biežāk parādās gan mārketeru savstarpējās sarunās, gan parādās dažādi piedāvājumi video mārketinga pakalpojumos. Pats interesantākais, ka šis termins tik viegli iekaro Latvijas informatīvo telpu un profesionālo valodu, bet neviens nediskutē par to, vai tāds video mārketings vispār ir iespējams.

 

Arvien biežāk mārketeri pievēršas digitālajam mārketingam, jo arvien vairāk patērētāju iespējams sasniegt ar to. Digitālā pasaule ir ieviesusi daudz un dažādas korekcijas, bet vienas no galvenajām ir video un foto satura iegūšana un izpaltīšana. Tas ir kļuvis pieejamāks un vieglāk paveicams. Šodien iespējams izveidot savu televīzijas kanālu YouTube kontā veikt tiešraides translācijas TV kvalitātē caur Facebook profilu. Audio-vizuālā komunikācija digitālajā mārketingā ir kļuvusi par vienu no stūrakmeņiem. Arvien vairāk teksta pārvietojas tieši šajā formātā, jo kā zināms, audiālā ietekme kombinācijā ar vizuālu sasniedz augstāko ietekmes līmeni. Šim atliek tikai pievinot taktilās sajūtas un tiks sasniegts absolūtais maksimums.

Satura mārketings

Digitālajā mārketingā, kas ir ne vairāk kā pretstats tradicionālo kanālu lietojumam, ir tā apakšvirziens, ko sauc par Satura mārketingu. Tas balstās gan dažādu grafikas darbu izstrādē, gan tekstos, gan foto, gan video darbos. Tā mērķis ir radīt vērtīgu komunikāciju starp patērētāju zīmolu. Šeit var būt gan zīmola kampaņas, gan produktu kampaņas, gan cits saturs.
Kā kanāli var tikt izmantoti tādi Sociālie tīkli kā FacebookInstagramSnapchatDraugiemYoutube u.c.. Kanāls ir tas, kas nosaka konkrētā satura formātu un īpatnības, kas jāpielāgo noteiktajam algoritmam.

Tieši algoritms ir tas, kas uzliek pienākumu pielāgot vienu vai otru saturu veiksmīgai izplatīšanai. Līdz ar to Satura mārketings ir pakļauts divām fundamentālām lietām – pats saturs un kanāla algoritms.
Ar labu saturu iespējams uzturēt zīmola atpazīstamību sociālajos tīklos, bet ar pareizu saturu zīmols atradīs savu patērētāju caur meklētājprogrammu organiskajiem rezultātiem. Tas, kas škiet svarīgi dotās sarunas kontekstā – tas nebūs viens un tas pats saturs.

Video mārketings – kāpēc tas nav iespējams

Nonākot pie svarīgākā punkta – kādēļ nav iespējams video mārketings – vērīgs lasītājs pamanīja, ka video ir daļa no Satura mārketinga. Lai saprastu, kādēļ nav iespējams Video mārketings, atliek vien pievērsties Mārketinga jēdzienam. Ar Mārketigu latviešu valodā saprot Tirgzinību. Piemēram, Amerikas Mārketinga Asociācija (AMA) definē mārketingu kā “aktivitāšu, institūciju un procesu kopumu, kas rada, komunicē, piegādā un apmainās ar piedāvājumiem, kam ir vērtība pircējiem, klientiem, partneriem un sabiedrībai kopumā” . Respktīvi, Mārketings nav tikai viena veida satura radīšana, tas ir vesels process, kas pakļauts mērķtiecīgai patērētāja virzīšanai pa Pircēja ceļu virzienā no Atpazīstamības uz Pirkumu, ideālā gadījumā veidojot no viņa Zīmola vēstnesi.

Ir dzirdēts no tiem kolēģiem, kuri piedāvā Video satura ražošanu, ka izmantojot video tiks iegūts vēl viens un piedevām jauns kanāls. Tas, kas škiet ievērības vērts – netiek minēts, kas ir šis kanāls. Mēs esam gatavi pateikt – Jūs iegūsiet jaunu kanālu tikai tādā gadījumā, ja līdz šim neesat lietojuši kādu no sociālajiem tīkliem, kurš atbalsta video formātu. Pašam video nepiemīt savs kanāls, ka piemēram, Televīzijai. Līdz ar to šis fakts ir gan pierādījums tam, ka tas nav Mārketinga veids, gan norāda uz to ka tā ir tikai daļa no Satura mārketinga, bet vis pārējais ir tikai mārketinga triks piesolot patērētājam labumu kura nav 🙂

Bez pircēja ceļa video saturam nav nozīmes

Atgriežoties pie Mārketinga būtības, nākas atkal runāt par Pircēja ceļu. Ir svarīgi tam pakļaut visu komunikācijas saturu, vai tas ir teksts, grafikas fails, foto vai video – tam visam jābūt virzītam uz vienu mērķi. Ja tas nenotiek, Jūms nepalīdzēs nedz dārgākā pakalpojuma lietošana, nedz algoritma pārzināšana. Līdz ar to ir jāapzinās, ka Video ir tikai daļa no visa procesa, kas jāsakārto Mārketinga veidošanā.

Uzzini, vai meklētājprogrammu popularitāte atceļ Sociālo tīklu mārketingu?

Leave Comment