Blog Details

  • Home
  • Mārtiņš Vargulis
TK Design logo

Mārketinga aģentūra “Zīle” ir savas jomas speciālisti. Jau no pirmajām konsultācijas minūtēm kļuva skaidrs, ka aģentūra izprot mūsu kā klienta nepieciešamības, piedāvājot efektīvāko un piemērotāko mājas lapas izstrādes risinājumu. Pozitīvi iedrošināja “Zīles” neatlaidība, tai skaitā motivējot mūs kā klientu, kā arī punktualitāte un iekļaušanās noteiktajos termiņos. “Zīle” ir drošs un ērts risinājums potenciālā klienta nepieciešamībai.

Arno Marnics

Mārketinga speciālists, seo speciālists, sem speciālists, facebook speciālists, mārketinga stratēģis, fotogrāfs, pedagogs, publicists, vizuālas komunikācijas speciālists.