Blog Details

 • Home
 • 8 padomi, kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu.
SEO teksti - aģentūra Zīle #1
Arno Marnics 22 decembris, 2020 0 Comments

8 padomi, kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu. #1 Kā sagatavot SEO draudzīgu saturu

Kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu? Kā sagatavot SEO draudzīgu saturu? Vai kā sagatavot SEO draudzīgus attēlus? Tie ir jautājumi, kas interesē daudzus mājaslapu administratorus, mārketinga speciālistus un jaunos SEO speciālistus. Esam nolēmuši sagatavot detalizētas pamācības par SEO draudzīga satura veidošanu. Tās tiks publicētas vairākos piegājienos, un šis ir pirmais no tiem. Pirmajā pamācībā aplūkosim 8 padomus, kuri sniedz atbildes uz to, kā rakstāmi SEO teksti.

SEO draudzīgs teksts  ir meklētājprogrammu mārketinga sastāvdaļa

Tieši SEO draudzīga teksta rakstīšana ir tas elements, kas nereti rada maldinošu priekšstatu tam, ka SEO ir satura mārketinga sastāvdaļa. Tas tomēr tā nav. Protams, tekstuāls saturs ir attiecināms uz saturu, tomēr svarīgāk ir nevis tā saturs pēc būtības, bet gan tā pielāgojums meklētājprogrammām un to zirnekļiem. Tieši tādēļ meklētājprogrammu mārketings (SEM) ir tas, kā sastāvdaļa tas ir. Vairāk par šo tēmu varat uzzināt, lasot rakstu “Meklētājprogrammu mārketings (SEM) un tā veidi“.

8 padomi, kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu

Neskatoties uz to, ka neskaitāmās pamācībās tiek runāts par to, ka teksts jāraksta cilvēkam, SEO teksti atšķiras no parastiem tekstiem. SEO draudzīgi teksti ir rakstīti ne tikai lietotājiem, bet arī meklētājprogrammu robotiem, lai nodrošinātu veiksmīgu vietnes rangu un iegūtu labākās pozīcijas meklēšanā. Lai tiktu uz augšu, tekstam jāpiemīt dažām īpašām:

 1. Unikalitāte;
 2. skaidrība un lasāmība;
 3. pilnvērtīga, būtiska un noderīga informācija;
 4. pietiekami garš teksts;
 5. gramatikas, stila un citu kļūdu neesamība;
 6. struktūra: virsraksti, rindkopas, saraksti;
 7. grafiskajiem elementiem, kas pievienoti tekstiem, jāietver paskaidrojums, kas ierakstīts attēla tagā «alt»;
 8. atbilstošs atslēgvārdu daudzums pašā tekstā, kā arī metatagos un virsrakstos;

Kā redzams, SEO draudzīga teksta sagatavošana sastāv no divām sadaļām:

 • Pats teksts;
 • Teksta noformēšana.

Mēs 8 padomu sarakstu sāksim ar pieciem ieteikumiem, kas attiecas uz paša teksta īpašībām:

1. Padoms: Teksta unikalitāte

Rakstot SEO draudzīgu tekstu, vispirms ir jāņem vērā, ka šim tekstam jābūt unikālam. Tas ir, to nedrīkst kopēt no citiem resursiem, bet jāsagatavo pašiem. Tiek lēsts, ka Google algoritms par unikālu uztver tekstu, kas atkārtojas tikai par 80%.  Nav vēlams to arī kompelēt no dažādiem tekstiem. Bieži vien tiek runāts, ka kopētu tekstu ietekmē 2012. gada augustā iznākušais Google algoritms “Pirate Update”. Tas tomēr tā nav, jo šis algoritms primāri ir vērsts uz video saturu  un darbojas caur manuāliem paziņojumiem. Galvenokārt, ir svarīgi sniegt unikālu viedokli lietotājam.

2. Padoms: Teksta skaidrība un lasāmība

Caurskatot daudzu SEO speciālistu ieteikumus un arī paša Google vadlīnijas, esam konstatējuši, ka algoritmiem ir svarīgi, lai teksts ir pietiekami skadri saprotams lietotājam. Tas nozīmē, ka domai jābūt skaidri izklāstītai, bet Veidenbaumam raksturīgā manierē – ar daudziem paplašināti pakārtotiem teikumiem veidoti teksti nav vēlami. Ieteicamais SEO draudzīga teksta garums ir 20 vārdu. Savukārt, rindkopas garums nedrīkst pārsniegt 200 vārdus.

3. Padoms. Pilnvērtīga, būtiska un noderīga informācija

Sagatavojot tekstu, pirms tam atbildiet uz jautājumu “Ko iegūs lietotājs?”. Ja tekstā būs pilnvērtīga, būtiska un, pats galvenais  – noderīga informācija lietotājam, tad arī Google algoritms jūs iepriecinās ar augstvērtīgu ranžējumu. Piemēram, arī mēs, sastādot šo tekstu, cenšamies ietvert maksimāli detalizētu, plašu un precīzu informāciju. Līdz ar to – ceram uz noderīgumu jums – lietotājiem.

4. Padoms. SEO draudzīgs teksts ir pietiekami garš

Cik ir pietiekami garš teksts? Šādu jautājumu uzdod ne tikai mājaslapu administratori, bet arī pieredzējuši SEO speciālisti. Jau izsenis tiek runāts par to, ka teksts nevar būt īsāks par 300 vārdiem. Daudzi pasaules spēcīgākie SEO speciālisti norāda, ka viņi gatavo tekstus ne īsākus par 450 vārdiem. Savukārt, ja aplūko daudzus SERP rezultātus, tad bieži vien ieguvēji ir teksti 1500 un pat 2000 vārdu gari. Patiesībā nav svarīgi, cik garš ir teksts, bet cik tas precīzi atbild uz pieprasījuma jautājumu. Šajā ziņā ir svarīgs lietotāja apmierinājums ar saturu.

5. Padoms. Gramatikas, stila un citu kļūdu neesamība

Gramatikas, stila un citu kļūdu neesamība ir kļuvusi būtiska kopš 2013. gada augusta, kad Google paziņoja par Kolibri atjauninājumu. Savukārt, līdz ar Rank Brain un Bert mašīnmācīšanās atjauninājumiem šis faktors ir tikai pieņēmies spēkā. Šo algoritmu galvenā būtība ir prasme saprast saturu plašāk par vārda robežām. Būtībā runa vairs nav par atsevišķu vārdu kartotēku, kā tas bija pirmsākumos, bet tiek runāts par satura kontekstuālu interpretāciju. Līdz ar to – ir svarīga pareizrakstība. Daudzi SEO speciālisti norāda, ka algoritmam ir svarīgi pat  tas,  cik kvalitatīvi tiek lietoti profesionālie termini.

Tālāk sekos trīs padomi no astoņiem – kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu, kas attiecināmi uz teksta noformēšanu, to publicējot mājaslapā.

6. Padoms. Struktūra: Virsraksti, rindkopas, saraksti

Struktūra, virsraksti un saraksti ir viens no tiem faktoriem, kas būtiski ietekmē teksta ranžēšanu. Viens no Google dibinātājiem Sergejs Brins darbā “Liela mēroga hipertekstuālas tīmekļa meklētājprogrammas anatomija” norāda, ka Teksta virsrakstu formatējums ir bijis līdzvērtīgs atpakaļsaišu vērtībai sākotnējā Google rankošanas algoritmā. Tas nozīmē, ka tekstu virsrakstu un apakšvirsrakstu formatējums no H1 līdz H10 ir tiešām svarīgs. Šo formatējumu lietojums ne retāk kā ik pa 2 rindkopām sakārto teksta struktūru, padarot to pievilcīgāku lietotājam. Tas pats attiecas arī uz dažādu sarakstu veidošanu ar buletiem un numerāciju. Izmantojiet šos paņēmienus pēc iespējas plašāk.

7. Padoms. Grafiskajiem elementiem, kas pievienoti tekstiem, jāietver paskaidrojums, kas ierakstīts attēla tagā «alt»

Vizuālu elementu paskaidrojumi tiek ievietoti tagā <alt>. Tie ir tā saucamie ALT teksti. Šo tekstu nozīme galvenokārt ir saistīta ar to lietotāju pieredzi, kuri izmanto dažādus audio asistentus. Lielākoties tie ir vājredzīgi cilvēki, tomēr ir jāņem vērā, ka šie teksti ir noderīgi vēl divos gadījumos:

a) Brīdī, kad vizuālis netiek ielādēts, tā vietā parādās ALT teksts.

b) ALT teksti piedalās vizuāļu ranžēšanā, kad lietotājs izmanto sadaļas Image un Video Google meklētājā.

Šādi jūs varat palielināt organisko meklējumu plūsmu tiešā veidā.

8. Atbilstošs atslēgvārdu daudzums pašā tekstā, kā arī metatagos un virsrakstos

Atslēgvārdu blīvums un klātbūtne meta tagos ir svarīgs faktors Google ranžēšanā. Tieši tādēļ šis punkts noslēdz visu procesu vienā ciešā aplī, jo, lai sāktu sagatavot tekstu, pirms tam ir jāveic atslēgvārdu izpēte. Būtībā – viens teksts tiek sagatavots vienam galvenajam atslēgvārdam. Lai veiktu atslēgvārdu izpēti, nepietiek ar Google Search Console, jo tajā parādās tikai tie atslēgvārdi, uz kuriem atsaucas esošā vietne. Lai veiktu pilnvērtīgu izpēti, ir jāsaprot, kādi ir līdzīgie meklējumi, cik ir pieprasījumu konkrētajā reģionā, kāda ir konkurence uz konkrētajiem pieprasījumiem. Tālāk ir jāizpēta, vai semantiski līdzīgiem, bet lingvistiski atšķirīgiem atslēgvārdiem ir jāsagatavo viens vai atsevišķi teksti. Tas viss ietilps SEO startēģijā.

Rakstot tekstu, atslēgvārdu blīvums nedrīkst būt nedz par lielu, nedz par mazu. Ieteicamais daudzums ir 2%. Tas nozīmē, ka uz 100 vārdiem vēlams ir 2 reizes atkārtot atslēgas vārdu. Ja ir par daudz, tad Google algoritms šo faktu uztver kā pārsātinājumu ar atslēgvārdiem. Par tādu var tikt uztverts arī mērķtiecīgs atslēgvārdu izcēlums, piemēram, boldā.

Tālāk šie atslēgvārdi jāiekļauj teksta aprakstā un tā virsrakstā. Bieži vien šis jautājums ir pavisam nesaprotams daudziem mājaslapu administratoriem. Šajā gadījumā Meta tags <meta title> nav tas pats, kas teksta virsraksts. Šis ir teksts, kas parādās meklēšanas rezultātos un nedrīkst pārsniegt 60 rakstu zīmes. Savukārt, tags <meta descriptinon> ir saites saturu aprakstošais teksts, kas atrodas meklēšanas rezultātos zem <meta title> un nevar būt garāks par 155 rakstu zīmēm. Protams, šeit var izmantot gan automatizācijas iespējas, gan arī sagatavot tekstu tā, ka Google meklētājs paņems no teksta saturu šo tagu aizpildīšanai. Tomēr kvalitatīvāk ir tad, ja šie ieraksti tiek sagatavoti manuāli.

SEO draudzīga teksta sagatavošanai noderīgi rīki

Lai kvalitatīvi veiktu izpēti un priekšdarbus SEO draudzīgu tekstu rakstīšanai, ir nepieciešams kāds palīgrīks. Pats vienkāršākais ir izmantot Google Search Console – no tā lejup lādēt atslēgvārdu statistiku un apstrādāt to, atlasot vērtīgākos pieprasījumus pēc seansu daudzuma un filtrējot papildus pēc pozīcijas. Ir redzēti ieteikumi vēl izmantot arī Google Trands, bet šis instruments nav iekļaujams profesionālu rīku sarakstā, jo sniedz tikai priekšstatu par tendenci atslēgvārda pieprasījumam. Savukārt, ja ir vēlme veikt profesionālu priekšdarbu, izpētot konkurenci, alternatīvas un citas īpašības, būs jāmeklē tādi rīki kā Ahrefs vai SEM Rush. Šobrīd tie tiek uzskatīti par pašiem pilnvērtīgākajiem instrumentiem SEO speciālistu darbā.

Vai tagad zināt, kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu?

Ceram, ka esam jums snieguši noderīgus 8 padomus par to, kā uzrakstīt SEO draudzīgu tekstu. Tagad varat uzzināt kā sagatavot SEO draudzīgu attēlu. Mums ir svarīgi sniegt jums noderīgu saturu, tādēļ droši rakstiet komentāros par tēmām, kas varētu interesēt nākotnē. Kā nākošo esam iecerējuši sagatavot saturu par SEO draudzīgu vizuāļu sagatavošanu. Ja uzskatāt, ka šis teksts bija noderīgs jums un var būt vērtīgs arī citiem, padalieties ar to. Savukārt, ja netiekat galā ar SEO tekstiem vai optimizāciju vispār, labprāt jums palīdzēsim ar konsultācijām un draudzīgu plecu. Jums atliek vien sazināties ar mums!

Arno Marnics

Mārketinga speciālists, seo speciālists, sem speciālists, facebook speciālists, mārketinga stratēģis, fotogrāfs, pedagogs, publicists, vizuālas komunikācijas speciālists.

Leave Comment