Blog Details

  • Home
  • Mājaslapas nepieciešamība mūsdienu mārketingā
Mājaslapas nepieciešamība mūsdienu mārketingā
Arno Marnics 24 aprīlis, 2024 0 Comments

Mājaslapas nepieciešamība mūsdienu mārketingā

Mājaslapas nepieciešamība mūsdienu mārketingā bieži vien tiek apšaubīta. Pastāv viedoklis, ka pietiek ar kontu sociālajos tiklos lai iegūtu pietiekamu klientu plūsmu un pasūtījumus. Šajā rakstā centīsimies apskatīt šo jautājumu un rast atbildes par to, vai mājaslapa nepieciešama vai tomēr nē un ja jā, tad kādu mājaslapu vislabāk izvēlēties.

Savukārt, ja jums ir jau zināmas atbildes uz šiem jautājumiem, apskatiet šo:


Mājaslapu izveide

Lēta mājaslapa ka siers peļu slazdā

Kā izvēlēties domēnu?

Mājaslapas atsķirība no sociālo tīklu konta

Mājaslapas atšķirība no sociālo tīklu konta slēpjas kanālu īpašumu definejumā. No šī viedokļa kanālus iedala maksas, īrētajos un personiskajos. Maksas kanāli ir tie, kuri pieder trešās puses īpašniekiem un plūsmu tiem var iegūt tikai par maksu. Klasiski tā ir reklāma, reklāmraksti un tamlīdzīgi avoti. Savukārt, īrētie avoti ir tie, kuri nepieder uzņēmumam, bet plūsmu iespējams veidot ar savu darbu. Par tādiem būtu uzskatāmi sociālo tīklu konti. Pašas platformas pieder trešās puses uzņēmumiem, tos iespējams izveidot bez maksas un izvietojot saturu veidojas plūsma. Visbeidzot, personiskie kanāli ir tādi, kas pieder pašam uzņēmumam. Ka viens no klasiskākajiem piemēriem ir tieši mājaslapa. Tatad, majaslapa ir personiskais kanāls, bet sociālo tīklu konts ir īrētais. Tas nozīme, ka mājaslapas ietekme no trešās puses personām ir iespejama daudz mazākā mērā, nekā sociālo tīklu konti.

Mājaslapa kā precīzas mērķāuditorijas avots

Veidojot sociālo tīklu kontu saturu, notiek lietotāju piesaiste, bet tie galvenokārt cilvēki, kuri orientēti uz virspuseju komunikaciju vai arī cilvēki, kuri labi pazīst uzņēmuma darbiniekus, bet nav tiešā mērķauditorija. Līdz ar to, izvēloties šo sarakstu kā sociālo mediju reklāmu mērķauditoriju, rezultāti varētu būt visai zemi, jo algoritms neiegūtu vēlamos datus. Savukārt, ja par reklāmas mērķauditoriju izmanto mājaslapas apmekletājus var iegūt daudz precīzāku mērķauditoriju, jo mājaslapu apmekle cilvēki, kuriem ir interese par produktu vai pakalpojumu, nevis tie, kuriem patīk reklāmas video vai arī ir lojāli zīmolam un ta darbiniekiem. Ir vērts minēt, ka mājaslapā ir iespējams ar papildus skriptiem selektīvi atlasīt apmeklējumus ar noteiktiem uzvedības parametriem, piemēram, tos, kuri veikusi pirkumu, pasūtījumu vai pieteikumu. Protams, kā pretarguments var tikt lietota līdu reklāma, bet tā nav iespējama daudzos uzņēmējdarbības gaījumos un ta neveicina zīmola atpazīstamību.

Majāslapa palielina plūsmu veidojošo kanalu daudzumu

Noteikti būtisks arguments, kādeļ nepieciesma majaslapa, ir arī tas, ka mājaslapa palielina plūsmu veidojošo kanālu skaitu. Piemēram, mājaslapa paredz to, ka tā piedalās SEM (Mekletājprogramu marketingā). Tas nozīmē, ka uz mājaslapu iespējams veidot gan mekletājprogrammu reklāmu, gan arī veikt  tās optimizaciju, lai tās ieraksti parādās maksimāli augstu organiskajos rezultātos. Ja aplūko visus Google produkts, tad lielaka daļa no tiem iespējama saistība tikai ar mājaslapu. Vienīgais, ko var izmantot veidojot papildus plūsmu uz socialo tīklu kontu, tas ir Google My Business. Šī konta iestatījumi paredz, ka mājaslapas adreses vietā iespejams ievietot sociālo tīklu konta adresi. Savukart, nedz Google baneru reklama, nedz YouTube reklāma, ka arī Gmail reklāmas nav iespējamas. Arī aktivitātes sociālajos tīklos kļūst tikai par vienu no kanāliem, kurs rada plūsmu uz uzņemuma mājaslapu.

Izmantojot tikai sociālo tīklu kontu, samazinās iespējas izmantot iegūtos līdus

Vel viens būtisks arguments ir tas, ka izmantojot tikai sociālo tīklu kontu, samazinās iespēja pilnvērtīgi izmantot e-pastu mārketingu. Protams, līdu reklāmas gadījumā iespējams veidot sarakstus, bet nav iespeja veikt e pastu automatizācijas tiem, kuri piesakās jaunumiem vai aizpilda saziņas formas. Mazākas iespējas veidot regulāras izsūtnes informējot par kadu jaunu rakstu vai ko tamlīdzīgi.

Zīmolvadības atšķirības uzņēmumiem ar mājaslapu un bez tās

Pastāv būtiskas zīmolvadības atšķirības starp uzņēumiem, kuriem ir mājaslapa un tiem, kuriem nav. Tie uzņēmumi, kuri izvēlas veidot mājaslapu, apliecina sava uzņēmuma ilgtermiņa mērķus un ambīcijas. Par tā apliecinājumu kalpo investīcijas šajā mārketinga instrumentā. Ikvienam uzņēmejam ir skaidrs, ka veinas dienas uzņēmums neieguldīs līdzekļus resursā, kura pastāvēšana ir paredzēta tikai īsam termiņam. Savukārt, ja uzņēmumam ir tikai sociālo tīklu konti, tad no zīmolvadības viedokļa, uzņēmums ir mājražotājs, kurš realizē nebūtiskus apjomus no tautsaimniecības viedokļa, kura mērķauditorija ir lokālas mājsaimniecības. Protams, ir arī veiksmīgi mājražotāju piemēri, kuri ir spejušī iegūt atpazīstamību starptautiski un to ražojumi ir populāri daudzas valstīs. Piemeram, Latvijā ir nažu un cirvju ražotāji, kuri ir labi atpazīstami visā pasaulē. Tie ir dargu nišas produktu ražotāji, kuri var iztikt arī bez mājaslapas. Tomer, kādā brīdī arī tie sasniedz to zīmola vertību, kurai ir nepieciešama arī mājajaslapa.

Mājaslapa ir lēmuma pieņemšanas vieta

Ja kadam ir nepieciešams vel pēdejais grūdiens, lai atzītu to, ka mājaslapa ir svarīga uzņēmējdarbībā, tad mums ir arī tāds! Un šis arguments skan visai vienkārši:

 

Mājaslapa ir patērētāja lēmuma pieņemšanas vieta!

Ar sociālo tīklu kontu nepietiek

Ļoti retos gadījumos patērētājs lemumu pieņem sociālajos tīklos. Jā, ir joprojām arī spontāni pirkumi, kas raksturīgi lielākoties reāla veikala apmeklējumam. Tomēr, digitalizācija ir būtiski mainījusi pircēja ceļu un tā uzvedību. Kā rāda pētijumi, patērētājam nepieciešami 7 līdz 11 kontakti ar zīmolu līdz tas pieņem lēmumu. Tādēļ sociālie tīkli ir lieliska vieta, kur uzrunāt klientu un izmantot kā vidi no kuras virzīt uz mājaslapu. Turpretīm, ja vienīgā vieta, kur patērētājs ar zīmolu var saskarties ir sociālie tīkli, tad samazinās gan kontaktu skaita iespējamība, gan arī uzticamība. Savukārt, ja patērētājs var iziet visu pārdošanas piltuvi sākot no atpazīstamības fāzes līdz pirkuma fāzei, tad lemuma pieņemšana notiek ar lielāku varbūtību, jo arī sastapšanās notiek daudzpusīgāka. Un gala lemums tiek pieņemts mājaslapā, kurā tas ir atgriezies daudzkārt caur meklētāju,  remārketinga kampaņām un e pastu izsūtnem.

Piezemēšanās lapa (Landing page)

Ir maldīgs priekšstats, ka piezemēšanās lapa, jeb angliski saucot landing page ir mājaslapas veids. Piezemēšanās lapa var būt ik viena lapa mājaslapā uz kuru tiek virzīta plūsma. Šādas lapas mēdz papildināt vēl ar papildus blokiem, kuri veicina patērētāja pozitīva lēmuma pieņemšanu. Ja mājaslapa ir pareizi būvēta, tad iespējams samazināt mājaslapā vienas sesija laikā apskatīto saišu skaitu līdz lēmuma pieņemšanas brīdim.

Piemēram, aplūkojot Google Analytics atsaiti, kurā tiek salīdzināti savā starpā novembra mēneši 2021. un 2022. gadā, ir redzamas būtiskas izmaiņas. Starp šiem pārskata periodiem tika mainīta mājaslapa, atjauninot to uz modernāku struktūru un dizainu. Rezultātā mēs redzam, ka apmeklējuma skaits salīdzinot vienu pārskata periodu ar otru ir pieaudzis aptuveni par 18%, kas var būt reklāmas ietekmē un nav uzskatāms par mājaslapas nopelnu, bet ir pieaudzis reklāmguvu līmenis par 26%, bet faktiskajos skaitļos par 50%, neskatoties uz to, ka vienā sesijā apmeklēto lapu skaits ir krities par 28% un pavadītais laiks par 32%. Šadis noteikti ir jau mājaslapas nopelns.

***

Kā redzams, no mārketinga viedokļa ir visai būtiskas atšķirības starp tiem uzņēmumiem, kuriem ir mājaslapa un tiem, kuriem tādas nav. Un argumenti par labu mājaslapai mums ir nevis tādēļ, ka mēs sniedzam šādu pakalpojumu, bet otrādi. Mēs sniedzam šādu pakalpojumu, jo tam ir būtiska jēga klientu uzņēmejdarbībā. Tagad, kad esam pietiekami argumentējuši to, kādēļ uzņēmumam jābūt mājaslapai, aplūkosim, kāda mājaslapa ir nepieciešama.

E-Komercija

Pirms uzsākt sarunu par mājaslapas veidiem ir nepieciešams precizēt e-komercijas jēdzienu. Sarunu valodā ar to saprot e-veikalu Tomēr tas tā nav, jo e-komercijas risinājumi ir ne tikai pirkumi, bet arī pasūtījumi un kontakti. Līdz ar to, aktīvas kontaktu saites un dažādas formas arī ir e-komercija. Līdz ar to, par e-komerciju ir saucami dažādi virtuāli risinājumi majaslapā, kas nodrošina uzņēmuma darbību neatkarīgi no tā vai tas nodarbojas ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu un šodien ik vienas mājaslapas uzdevums ir pildīt šādu uzdevumu. Te Jūs varat pārbaudīt savas mājaslapas stāvokli – vai tā pietiekami veiksmīgi pilda šīs funkcijas. Gadījumā, ja tajā nav kontaktu forma saziņai ar Jums, klikojams telefona numurs un e-pasts, mēs jau varam runāt par to, ka mājaslapa nepilda e-komercijas funkcijas un neatbilst mūsdienu prasībām. Tālāk jau var sākt vērtēt tādus faktorus, kas vairs neattiecas uz mūsu rakstu, bet joprojām notiek mājaslapā un saucas reklāmguvumu optimizācija

Kādu mājaslapu izvelēties?

Neskatoties uz to, ka pastāv daudz un dažādi vizuāli risinājumi kā arī to, ka katrs uzņēmums vēlas maksimāli individuālu risinājumu, tos visus iespējams iedalīt 8 kategorijās. Protams, pastāv arī tādas majaslapas, kuras ir integretas citu mājaslapu funkcijas. Piemēram, Blogā var tik integrēts Porfolio vai Uzņēmuma lapā var tikt integrēts Blogs. Apskatīsim katru no majaslpas veidiem atsevišķi:

Uzņēmuma mājaslapa

Biežāk sastopamais mājaslapas veids ir Uzņēmuma mājaslapa. Tieši šis veids ir radījis stereotipu par tā saucamo “Vizītkarti”. Tas ir saistīts ar to, ka mājaslapa ir uzņēmuma virtuāla vizītkarte. Tādēļ liela nozīme ir tās dizainam un strukturētai navigācijai. Svarīgi ir izveidot hierarhisku vietni, ko būtu vienkārši un saprotami lietot klientiem, kā arī izmantot sava zīmola krāsu paleti, logotipu un uzņēmumam atbilstošus attēlus.


Pirms kāda laika uzņēmumu mājaslapas bija statiskas HTML lapas, kuras nevareja nedz pienacīgi administrēt, nedz arī tajās bija integrēti ekomercijas risinājumi. Klasiski uzņēmuma majaslapā ir atrodama informācija par uzņēmumu, tā kontakti, informācija par sniedzamajiem pakalpojumiem vai ražotajiem produktiem. Mūsdienīgā Uzņēmuma mājaslapā var būt arī Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ) kā arī Blogs. Atkarībā no uzņēmuma darbīvas jomas, mājaslapā var būt arī Portfolio. Uzņēmumiem ar ilggadīgu pieredzi vietnes dažkārt tiek papildinātas vēl arī atsevišķi ar uzņēmuma vēsturi. Dažreiz, ja uzņēmumam ir realizēts Eiropas fondu finansejums, var tikt ieviesta atsevišķa sadaļā Projeketi. 

Neatkarīgi no tā, kādā nozarē darbojas uzņēmums, mūsdienīga mājaslapa var palīdzēt veicināt pardošanu. Jūsu uzņēmuma vietne var palīdzēt detalizēti un efektīvi parādīt jūsu pakalpojumus vai produktus. Tāpat mājaslapa nodrošina potenciālajiem klientiem precīzu priekšstatu par jūsu uzņēmumu, tādējādi palīdzot viņiem pieņemt lēmumu par labu jūsu produkcijai vai piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

E-veikals

E-veikals ir risinājums precu pārdošanai internetā. Preces šaja gadijumā var būt gan reālas, gan virtuālas. Klasiski šada veida vietne satur arī pašu tehnisko lapu sarakstu, kas ir vienkāršas teksta lapas, bet to esmamību regulē dazadi normatīvie dokumenti. Piemēram, standarta e-veikalam būs ta lietosanas noteikumi, Personas privatuma datu apstrādes noteikumi. Var tikt atsevišķi izcelti piegades un atgriešanas noteikumi, bet tik pat labi tie var būt integrēti veikala lietošanas noteikumos. Savukārt, var būt specifiskas tehniskās lapas, kuru esamību nosaka produkts. Piemēram, apģerbu veikalā var būt papildus arī apģērbu izmēru tabula. Dažkārt, e-veikala optimizācijas nolūkos nereti var būt integrēts blogs, kura tiek publicēti Produktu pārskati vai cita veida informācija. E-veikals, jeb interneta veikals ļauj ērti pārlūkot produktus, filtrēt tos pēc kategorijām, izcelt akcijas un īpašos piedāvājumus un veikt pirkumus. 

E-veikalam var integrēt tadas funkcijas, kā tiešsaistes maksājumi, pasūtījumu izsekošana, preču salīdzināsāna, kā arī citas funkcijas, kas nodrošina papildus ērtības klientiem un mudina viņus biežāk iepirkties jūsu tiešsaistes veikalā. Pat, ja jums ir neliels uzņēmums vai pārdodat ar rokām darinātus priekšmetus. Vienkāršs, bet labi pārdomāts un pievilcīgs interneta veikals palīdzs uzņēmumam sasniegt klientus visā pasaulē.

Video straumēšanas platforma

Video straumēšans platformas atsķiras no e-veikala ar to, ka to produkts ir video saturs, kas tiek izmantots kā izklaide vai kā izglītības materiāls. Šie risinājumi var būt gan pieejami ikvienam lietotajam, piemēram, Vimeo, vai arī tādi, kuru saturs pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem, piemēram, Udemy. Būtībā, šie ir e-komercijas risinājumi, kuri ļauj monitizēt video materiālu.

Blogs / Ziņu portāls

Blogs jeb e-muārs pēc savas būtības  ir līdzīgs ziņu portalam, tikai tematiski šauraks. Piemēram, kursors – kurā tiek apskatīti dažādi tehnoloģiskie rīki un instrumenti. Savukart ziņu portals ir plašāks – daudznozaru. Pretstatā blogam, ziņu portalā ir vairāki autori. Arī šajās vietnēs var atrast dažāda veida rakstus, video un fotoattēlus, taču salīdzinājumā ar informatīvajām lapām blogiem ir personiskāks un ikdienišķāks saturs, kas ir attiecināms, piemēram, uz konkrētā autora interesēm. Blogs, jeb ziņu sadaļa var but arī uzņēuma majaslapā, kas pildītu informatīvu funkciju par saturu, kas saistīts ar mainīga vai izglītojoš rakstura informāciju. Mūsdienās blogus visbiežāk izmanto kā labu materiālu sociālo tīklu saturam un e-pasta kampaņām, jo tie var nodrošināt labu datplūsmu uz attiecīgajām vietnēm, kā arī ar tā palīdzību var tik veikta noteikta rakstura mājaslapu optimizācija.

Uzņēmumu / Adrešu katalogs

Uzņēmumu/Adrešu katalogs kā vietne nodrošina apmeklētājiem iespēju atrast dažādu uzņēmumu kontaktus un sazināties ar tiem. Šādas vietnes labi darbojas gadījumos, kad nepieciešams uzskaitīt vienuviet dažādus uzņēmumus, piemēram, vietējos restorānus ar to kontaktinformāciju, cenu diapazonu un atsauksmēm. Cits piemērs ir vietējo zobārstu saraksts ar viņu kompetences jomu un kontaktinformāciju. Latvijas internet atīklā ir labi pazīstamas šadas vietnes, piemēram, ZL vai 1188.

Šāda funkcija var tik integrēta kā papildus saturs, piemēram, nozaru asociāciju majaslapās, kas savā būtībā ir līdzvērtīga uzņēmuma mājaslapai, bet uztur arī biedru katalogu

Enciklopēdija

Virtuālajās enciklopēdijās var atrast rakstus, fotoattēlus un videoklipus, kas ir informatīvi un izglītojoši. Šāda veida vietne ir noderīga cilvēkiem, kuri meklē informāciju par visdažādākajām tēmām. Bieži informatīvajās lapās var atrast dažādus padomus, vadlīnijas vai atbildes uz jautājumiem. Ka piemēru var norādīt visiem labi pazīstamo Wikipedia. Savukārt Latvijas interneta tīmeklī ir tādas vietnes ka Tezaurs un Letonika, kas arī ir pielīdzināmi sādām virtuālam enciklopēdijām.

Labi izveidota, strukturēta un funkcionāla informācijas vietne var piesaistīt lielu skaitu cilvēku, kuri vēlas mācīties vai bieži meklē informāciju. Tā kā internetā pieaug meklējumi pēc dažāda veida informācijas, tad attiecīga vietne var piesaistīt uzmanību un palielināt apmeklējuma rādītājus.

Sociālais tīkls

Socialais tīkls šodien ir viena no visbiežāk apmeklētajām vietņu formām, neskatoties uz to, iespējams, šāda tipa vietnes ir skaitliski vismazāk sastopamas. Tas ir saistīts ar to, ka sociālie tīkli ir paredzēti lielai lietotāju iesaistei un tas prasa gan lielus tehniskos, gan citus resursus.

***

Kad ir saprasts, ka mājaslapa kā resurss ir nepieciešams un izvēlēts arī mājaslapas veids, kā arī apjausts aptuvenais saturs un tā apjoms, ir nepieciešams izvēlēties mājaslapas uzbūvi.

Mājaslapas uzbūve

Kā jau noskaidrojām, nereti lietotais jedziens “vizītkarte” neatspoguļo mājaslapas veidu. Interesanti arī ir tas, ka šis vārds neatspoguļo arī nevienu no mājaslapas uzbūves veidiem. Mājaslapu iespējamie veidi ir tikai divi:

  1. Vienas lapas mājaslapa
  2. Daudzu sadaļu mājaslapa

Vienas lapas mājaslapa

Vienas lapas mājaslapa var būt pietiekami efektīva lai īstenotu vietni kādam pasākumam, projektam vai arī būt par interneta veikalu monoproduktam. Neskatoties uz to, ka var šķist, ka vienas lapas mājaslapa ir ļoti vienkārša un viegli izgatavojama, tā var saturēt gan interneta veikala funkciju, gan citus e-komercijas risinājumus. Tas kam jāpievērš uzmanība ir tas, ka šādu mājaslapu var izveidot pārāk apjomīgu, kas būs traucēklis mājaslpas ātrdarbībai. Nevajadzētu arī sagaidīt no vienas lapas mājaslapas indeksāciju meklētajprogrammās uz daudz dažādiem atslēgas vārdiem. Šādas uzbūves mājaslapa var būt labs risinājums uzņēmuma papildus aktivitātem, kas var veicināt pamatproduktu virzību, bet no pieredzes raugoties, nav veiksmīgs risinājums kā uzņēmuma korporatīvai vietnei.

Daudzu sadaļu mājaslapa

Daudzu sadaļu mājaslapa ir biežāk sastopams majaslapu uzbūves veids. Neskatoties uz to, ka atsevišķos gadījumos var pienācīgi pasniegt gan uzņēmumu, gan tā piedāvāto produktus vienā atvērumā, pilnvērtīgi pasniegt visus pakalpojumus vai produktus, īpaši, ja tie ir vairāki, iespējams tikai veidojot apakšsadaļas. Šāda pieeja palīdz arī veiksmīgāk optimimzēt mājaslapu noteiktiem atslēgas vārdiem meklētājprogrammās. Piemēram, aģentūra Zīle sevi pozicionē kā satura un digitālā mārketinga aģentūru. Tajā pat laikā, klientiem tiek nodrošīnāti 18 dažādi pakalpojumi. Izceļot katriu no šiem pakalpojumiem atsevisķā apakšsadāļā tiek iegūta plūsma uz to visu nosaukumiem. Ja tie būtu tikai nosaukti sadāļā digitalais marketings, tad tik veiksmīga optimimzācija uz atslēgas vārdu daudzveidību nebūtu iespējama. Arī Google algoritmi labvelīgāk attiecas pret majaslapām, kurām ir atsevišķi izcelta adrese, apraksts par pašu uzņēumu utt. Tie ir uzticamības signāli, kuri veicina arī optimizācijas pasākumus.

Kopsavilkums

Pateicamies, ka esat zturējuši līdz galam. Ceram, ka īs raksts jums bija noderīgs un spēja pārliecināt par to, ka mājaslapai ir būtiskas priekšrocības par sociālo tīklu profilu. Tā ir vieta, kur klients pieņem gala lēmumu, līdz ar to veicina gan pardosanu, gan mārketingu. Ceram, ka jums bija noderīgs skaidrojums par e-komerciju un to, ka ikviena mājaslapa var pildīt būtiskas funkcijas preču un pakalpojumu pārdošanā. Mūsdienīgai vietnei tas pat ir pienākums. Savukārt, ja vēl neesat nolēmuši kadu mājaslapas veidu un ar kadu uzbūvi vēlaties to veidot, sazinaties ar mums. Mūsu speciālisti palīdzes izveidot precīzu struktūru un īstenos labakas ieceres.

Arno Marnics

Mārketinga speciālists, seo speciālists, sem speciālists, facebook speciālists, mārketinga stratēģis, fotogrāfs, pedagogs, publicists, vizuālas komunikācijas speciālists.