Blog Details

  • Home
  • Kāpēc mājaslapas atjauninājumi jāveic regulāri?
WordPress mājaslapas atjauninājumi-aģentūra zīle
Arno Marnics 29 septembris, 2022 0 Comments

Kāpēc mājaslapas atjauninājumi jāveic regulāri?

Mājaslapas atjauninājumi ir biežs strīdus ābols starp mājaslapas izstrādātāju un pasūtītāju. Šis gads mums sākās ar vairākiem projektiem, kur pie mums vērsās kāds potenciāls vai esošs klients ar noteikta rakstura problēmu, bet iedziļinoties esam atklājuši būtiskus mājaslapas atjauninājumu iztrūkumus. Šājā rakstā centīsimies īsi un kodolīgi sniegt pamatojumu kāpēc mājalapas atjauninājumi jāveic regulāri un kāpēc bez tiem nevar iztikt.

Šis raksts nebūs domāts mājaslapu izstrādātājiem un SEO speciālistiem, bet drīzāk uzņēmumu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuriem ir jālemj par noteiktu procesu nepieciešamību, bet var pietrūkt informācija pareiza lēmuma pieņemšanai. Piebildīsim, ka šis raksts tiek orientēts galvenokārt uz to mājaslapu īpašniekiem, kas izstrādātās uz WordPress/WooCommerce CMS, bet zināmas analoģijas varēs savilkt to mājaslapu īpašnieki, kuru vietnes izstrādātas uz citām platformām. 

Un tā:

Ievadam par to, kāpēc pastāv mājaslapas atjauninājumi

Ņemot vērā raksta mērķauditoriju, sākumā centīsimies paskaidrot, kāpēc pastāv mājaslapas atjauninājumi. Zināmā mērā, ikviens Microsoft programmatūras lietotājs ir pamanījis, ka laiku pa laikam dators liek veikt noteiktas programmtūras atjauninājumus. Tas var būt gan pats Windows, gan atsevišķu Microsoft programmu atjauninājumi. Galvenokārt tie ir saistīti gan ar sistēmas darbības uzlabošanu, gan ar jaunu funkcionalitāti un daudziem citiem procesiem. Tieši tā notiek arī ar mājaslapu. Tās dažādu posmu uzlabošanai, drošībai un funkcionalitātei izstrādātāji veido atjauninājumus un piedāvā tos mājaslapu izstrādātājiem un esošo mājaslapu administratoriem.

Kādos mājaslapas tehnoloģiskajos posmos var būt atjauninājumi

Mājaslapas izstrādes programmatūra galvenokārt sastāv no trīs dažādiem elementiem, kas no vienas puses ietekmē viena otru, no otras – tās ir neatkrīgas. Šo prorammatūru var sadalīt sekojošos līmeņos:

  1. Servera līmenī esošā programmatūra;
  2. Mājaslapas CMS;
  3. Funkcionālie spraudņi.

Vienkāršiem vārdiem izsakoties, saliekot visas šīs programmatūras kopā notiek mājas lapas izstrāde. Savukārt, tas, cik kvalitatīvi tā strādā ir atkarīga gan no pašu programatūru izstrādes kvalitātes, gan no to savstarpējās saderības.

Mājaslapa nav autonoma vienība globālajā tīmeklī

Viena no lielākajām kļūdām, kas netiek ņemta vērā ir tas, ka mājaslapa nav autonoma vienība globālajā tīmeklī. Mājaslapas funkcionalitāti nodrošinošo programmatūru izstrādātāji ražo arvien jaunākus produktus. Savukārt, citu programmatūru izstrādātājiem dažkārt nākas izstrādāt jaunākas modifikācijas lai esošā programmatūra būtu saderīga ar modernizētajām citu izstrādātāju programatūrām. Pretējā gadījumā tiek traucēta funkconalitāte. Papildus tam, dadzas programmatūras veidojot atjauninājumus tos pielāgo nepieciešamai aizsardzībai pret jaunākajām ļaunumprogrammām (vīrusiem). Rezultātā, rodas situācija kurā programnodrošinājums nepārtraukti attīstās un modernizējas kā dzīvs organisms, kur ikviena programma cenšas mijiedarboties ar tūkstošiem citu programmu. Līdz ar to, ja netiek veikti mājaslapas atjauninājumi, tad tiek izjaukta saderība konkrētajā majaslapā un tā kļūst ievainojama.

Pašiznīcināšanās moments

Kad esam aprakstījuši to kapēc pastāv atjauninājumi un kpāec tos nav iespējams ignorēt, ir pienācis brīdis pastāstīt par sekām, kas rodas, ja neveic regulārus atjauninājumus mājaslapai. Būtībā, esam nonākuši pie raksta galvenās iemesla. Šis iemesls ir mājaslapas pašiznīcināšanās moments, kurā ir nonākušas vairākas mājaslapas, kuru īpašnieki ir vērsušies pēc palīdzības pie mums šī gada sākumā. Visām šīm mājaslapām bija viena un tā pati galenā problēma. Serverim ilgstoši nav atjaunināta PHP versija, bet pašai mājaslapai ilgstoši nav atjaunota WordPress versija.

Ilgstoša programmatūras neatjaunināšanas sekas

Ilgstoši neatjaunojot PHP versiju serveris nespēj nodrošināt maksimāli augstvērtīgu darbību. Tā rezultātā palēninās mājaslapas darbības ātrums. Ilgstoši neatjaunojot mājaslapas WordPress pakāpeniski pārstāj funkcionēt dāžādi pielāgote lauki un spraudņi, kuru atjaunināšana bieži notiek automatizēti. Pats svarīgākais ir tas, ka neatjaunotas WordPress versijas kļūst pieejamas ļaunumprogrammām.

Kā izpaušas pašiznīcināšanās moments

Mājaslapas pašizinīcināšanās moments izpaužas tādējādi, ka veicot PHP versijas atjauninājumu izlaižot vairāku gadu atjauninājumus, tiek ietekmēti WordPress pielāgotie lauki un rodas neatrisināmi konflikti. Savukārt, veicot WordPress atjauninājumus izlaižot vairāku gadu versijas, rodas līdzīgs konflikts ar pielāgotajiem laukiem. Tādēļ, tas arī ir paīznīcināšanās moments – neveicot atjaunināšanu mājaslapa tiks agri vai vēlu izpostīta ar ļaunumprogrammām vai atteiksies darboties dažādi pielāgojumi, vai veicot atjauninājumus mājaslapā radīsies neatrsināmi konflikti. Tādējādi, ja neveic regulrāru mājaslapas atjaunināšanu tas ir ceļš pie nepieciešamības investēt jaunas mājaslpas izstrādē.

Uzmanību to mājaslapu īpašniekiem, kuru mājaslapas izstrādātas līdz 2020.gadam

Gadījumā, ja jūsu mājaslapa ir izstrādāta uz WordPress CMS bāzes un ja tas ir noticis līdz 2020. gadam, aicinām noteikti pārbaudīt savas mājaslapas stāvokli. Tas ir saistīts ar to, ka kopš pandēmijas sākuma ir bijuši ļoti daudz un dažādi atjauninājumi, kas var būtiksi ietekmēt mājaslapas darbību. Uz raksta tapšanas brīdi aktuālā WordPress versija ir 6.0.2, bet PHP 8.1

Kopsavilkums

Ceram, ka pietiekami vienkāršā valodā un pietiekami argumentēti esam spējuši paskaidrot, kāpēc mājaslapas atjauninājumi jāveic regulāri. Līdz ar to, ja esat uzņe’muma īpašnieks, vadītājs vai mārketinga speciālists, kurš atbild par budžetu, kas saistīts ar mājaslapas funkcionēšanu, spēsiet pieņemt pareizu lēmumu lai nodrošinātu mājaslapas ilgstošu darbību. Izeja ir tikai viena – veikt regulārus atjauninājumus. Ja jums nav pieejams personāls, kurš spēj to nodrošināt, vai arī ir aizdomas, ka mājaslapas atjauninājumi netiek pienācīgi veikti, tad sazinaties ar mums un mēs sniegsim jums atbildi par lietu patieso stāvokli. 

Ja jums škiet, ka sšis raksts ir noderīgs un infromācija tajā ir vērtīga, palīdziet mums to izplatīt sociālajos tīklos vai parsūtot tiem, kam ta svarētu būt noderīgs.

Arno Marnics

Mārketinga speciālists, seo speciālists, sem speciālists, facebook speciālists, mārketinga stratēģis, fotogrāfs, pedagogs, publicists, vizuālas komunikācijas speciālists.