Blog Details

  • Home
  • Vai meklētājprogrammu popularitāte atceļ Sociālo tīklu mārketingu?
PPC un sociālo mediju popularitātes līkne 2018 aģentūra zīle
Arno Marnics septembris 5, 2020 0 Comments

Vai meklētājprogrammu popularitāte atceļ Sociālo tīklu mārketingu?

Februāra beigās (2018) vietne Shareaholic ir sniegusi ziņojumu par atsevišķu vietņu iegūtā apmeklējuma avotiem. Pētījumā tika apkopoti 400 miljoni lietotāju apmeklējumi 250 tūkstošos vietņu. Tā rezultātā ir atklājies, ka 2017. gads ir zīmīgs ar to, ka ir atgriezusies meklētājprogrammu popularitāte. Turpretīm,  runājot par Facebook kā sociālo tīklu simbolu, pagājušajā gadā bija vērojams tā popularitātes kritums. Līdz ar to ir pamats domāt, ka svarīgākais ir SEO, bet Sociālo tīklu mārketings kļūst mazvērtīgs. Vai tas tā tiešām ir?

Ko mums saka pārdošanas piltuve (Purchase funnel)?

Bez šaubām, patērētāju paradumi mēdz mainīties un nestāv uz vietas. Tam ir dinamiski jāpielāgojas un jāizmanto pārdošanas piltuves veidošanā. Pretējā gadījumā uzņēmējdarbība var ilgstoši stagnēt vai pilnībā izsīkt.Pastāv dažādas interpretācijas pārdošanas piltuvei. Problēmas apskatei izmantosim tādu, kura sastāv no sešām fāzēm:
(1) Iepazīšanās; (2) Interese; (3) Izpēte; (4) Pirkums; (5) Patēriņš; (6) Vēstnesis
Balstoties uz to, sociālo tīklu un meklētājprogrammu loma pārdošanas piltuvē ir atšķirīgas. Sociālie tīkli tiek izmantoti attiecību veidošanā ar potenciālajiem klientiem un jau esošajiem klientiem, kā arī intereses apmierināšana, kas var būt kā izglītojošs saturs. Savukārt, meklētājprogrammu mārketings pamatā piedalās izpētes stadijā. Līdz ar to, šie kanāli nekrustojas, bet papildina viens otru.

Kādēļ meklētājprogrammu popularitāte var būt kļūdaina izvērtējot vietņu apmeklējumu?

Ņemot vērā pārdošanas piltuvi ir redzams, ka sociālie tīkli tiek lielākoties lietoti  zīmola kampaņām, kas ne vienmēr pamudina uz tūlītēju mājaslapas apmeklējumu. Savukārt, zīmola kampaņas palielina tiešo (Direct) apmeklējumu, kas notiek izmantojot meklētājprogrammas. Līdz ar to, jo vairāk klients vai mārketeris orientējas uz zīmola atpazīstamību, jo kā iznākums, vairāk  apmeklējumu saņem no Google.Tomēr tas nav viss! Problēma tā, ka ar vien vairāk tiek pārvērtētas konkursu kampaņas Facebook tīklā. Vairāk par to lasām rakstā par Virālo mārketingu, bet galvenā doma ir tāda, ka jo vairāk mārketings balstās uz minētajiem konkursiem, jo tas vairāk virzās prom no mērķtiecīga pircēja ceļa un reklāmguvumiem (Conversions).

” Līdz ar to, rodas šķietamība, ka sociālie tīkli, tostarp Facebook, nestrādā un parādās viltus priekšstats, ka ir mainījies patērētāja paradums, bet īstenībā šo statistiku ir veicinājusi neprasmīga mārketinga stratēģija.

Līdz ar to, tas ko varam secināt, statistika ir viens, bet otrs, kad tiek rūpīgi analizēts katrs konkrētais gadījums atsevišķi un pētīta patiesā patērētāja uzvedība. No šāda viedokļa būtiskāka ir pircēja ceļa konstrukcija, nevis meklētājprogrammu popularitāte, jo to var izmantot tikai noteiktā pārdošanas fāzē.

Ieteikumi ideālai digitālā mārketinga stratēģijai

Sāksim ar to, ka ideāls pastāv tikai cilvēka fantāzijā! Tādēļ ļaujiet savai fantāzijai izvirzīt pircēja ceļa gala mērķi. Kad ir izvirzīts šis mērķis, sāciet būvēt ceļu no šī mērķa līdz pircējam cauri visām pārdošanas piltuves stadijām, kas arī būs unikāls, Jūsu produktam un mērķauditorijai domāts pircēja ceļš. Viena no svarīgākajām šī ceļa sastāvdaļām, kas savij dažādus posmus savā starpā ir aicinājums uz rīcību (Call to Action).Lai būvētu kvalitatīvu pircēja ceļu ir nepieciešamas zināšanas, pieredze, personāls un tehnoloģiskie resursi. Protams, ne katram uzņēmumam ir iespēja to visu ikdienā uzturēt, tādēļ ērtākais un lētākais variants ir algot aģentūru. Viena no šādām aģentūrām ir “Zīle”, tādēļ droši sazināties ar mums, lai varam sniegt palīdzību Jūsu pircēja ceļa izbūvē.

Arno Marnics

Mārketinga speciālists, seo speciālists, sem speciālists, facebook speciālists, mārketinga stratēģis, fotogrāfs, pedagogs, publicists, vizuālas komunikācijas speciālists.

Leave Comment